Werkgever

Voor werkgevers bieden we een breed, gevarieerd aanbod aan diensten. Daarbij gaat het niet alleen om verzuimbegeleiding (waar veel wetgeving omheen zit), maar ook om het bieden van een vertrouwenspersoon of het inzetten van een preventief spreekuur. Zo kunnen we samen werken aan gezondheid en daarmee uitval voorkomen.