MDS

Verzuim-begeleiding Werknemer

Soms komt het voor dat u niet meer in staat bent om te werken waardoor u in het verzuim terecht komt. Dit kan verschillende oorzaken hebben; ziekte, werkomstandigheden, werkstress, privéomstandigheden. Wanneer dit gebeurt staat MDS voor u klaar om samen te kijken wat de mogelijkheden voor werk nog wél zijn en welke ondersteuning nodig is om u duurzaam terug te brengen op de werkvloer.

Het hebben van een baan zorgt niet alleen voor inkomenszekerheid, maar zorgt er ook voor dat je je als persoon onderdeel voelt van de maatschappij. Tevens kan werk ook veel plezier geven. Onze visie: ‘Een werkend mens is een gezond mens’

Hoe gaat dat dan, verzuimbegeleiding?

De verzuimbegeleiding /re-integratie dient te verlopen volgens wet verbetering poortwachter. Deze stelt een aantal verplichtingen aan werkgevers en werknemers. De arbodienst zal u en uw werkgever hierbij ondersteunen en adviseren.