Inventarisatie van de veiligheid binnen uw bedrijf

Terugdringen van de bedrijfsrisico’s
Het uitvoeren van een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) is volgens de Arbowet een verplicht onderdeel voor werkgevers om de gezondheid en veiligheid van personeel te waarborgen. Het kan bijvoorbeeld gaan over gevaarlijke stoffen en de veiligheid van het werken met bepaalde machines. MDS maakt daarvoor eerst een inventarisatie van de veiligheid binnen jouw bedrijf. Op basis hiervan maken we een plan van aanpak om risico’s binnen jouw bedrijf terug te dringen.