MDS

RI&E

Terugdringen van de bedrijfsrisico’s
Het uitvoeren van een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) is volgens de arbowet een verplicht onderdeel voor werkgevers om de gezondheid en veiligheid van personeel te waarborgen. Aan bod komen bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen en de veiligheid van het werken met bepaalde machines. Er wordt eerst een inventarisatie van de veiligheid binnen uw bedrijf gemaakt. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld om risico’s binnen uw bedrijf terug te dringen. 

Kostenbesparend en op maat voor uw bedrijf 
We bezoeken uw bedrijf en bekijken óf en in welke mate het werk ongezond of gevaarlijk kan zijn voor personeel.