MDS

Klachten-procedure

In het kader van onze klachtenprocedure verzoeken wij u gebruik te maken van dit formulier indien u uw klacht of opmerking schriftelijk kenbaar wenst te maken. Graag een zo concreet mogelijke beschrijving van de klacht: aard en omvang van het probleem, met wie of wat, sinds wanneer, hoe vaak, etc. Indien u al een idee heeft over een mogelijke oplossing of een reactie onzerzijds, laat ons weten wat dat dan zou zijn?