Klachtenprocedure

In het kader van onze klachtenprocedure verzoeken wij u gebruik te maken van dit formulier indien u uw klacht of opmerking schriftelijk kenbaar wenst te maken. Graag een zo concreet mogelijke beschrijving van de klacht: aard en omvang van het probleem, met wie of wat, sinds wanneer, hoe vaak, etc. Indien u al een idee heeft over een mogelijke oplossing of een reactie onzerzijds, laat ons weten wat dat dan zou zijn?

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.