Een gezonde, vitale en veilige werkomgeving in optimale werkomstandigheden

Waarom een PMO.
Als werkgever wil je graag zorgdragen voor gezonde, vitale en veilige werkomgeving en optimale werkomstandigheden.

Een van de mogelijkheden om meer inzicht te krijgen in de gezondheid van je organisatie is het uitvoeren van een PMO. Hierin wordt gekeken naar het werkvermogen, de vitaliteit en de mate van werkgeluk van jouw medewerkers. Een periodieke persoonlijke gezondheid check. Vaak is dat ook en goede manier om medewerkers te stimuleren om gezond te leven.
Een werkgever is wettelijk verplicht om een persoonlijke gezondheidscheck aan te bieden aan de medewerkers: een zogezegd PMO.

Natuurlijk zijn medewerkers op de eerste plaats zélf verantwoordelijk voor een gezonde leefstijl. Toch kun je hen hier als werkgever ook in stimuleren. Dat is in jullie beider belang. Als werkgever profiteer je immers ook van gezonde en vitale medewerkers. Als jouw medewerkers gezond zijn en tevreden, draagt dat voor een belangrijk deel bij aan het succes van je bedrijf.


Wat is een PMO.
Binnen MDS bestaat een PMO uit drie delen. Er kan een online vragenlijst worden ingevuld door de medewerker en daarnaast vindt een medisch onderzoek plaats. Als dat is afgerond, wordt er een persoonlijk adviesrapport opgesteld en vindt er een adviesgesprek plaats dat is gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek. Bij een verhoogd gezondheidsrisico zal extra tijd worden uitgetrokken voor dit gesprek.

Een PMO helpt de werknemer inzicht te krijgen in zijn eigen psychische en fysieke gezondheid. Het brengt zijn of haar individuele gezondheidsrisico’s in kaart. Niet alleen die met het werk te maken hebben maar ook de risico’s bijvoorbeeld die ontstaan door de leefstijl die privé wordt gehanteerd. Vanwege de wet op de privacy mogen de individuele resultaten van medewerkers niet gedeeld worden met de werkgever. Maar als er minstens 15 deelnemers zijn aan het PMO, dan is er voor de werkgever wél de mogelijkheid van een groepsrapportage.

In deze groepsrapportage gaan we in op mogelijk bepaalde trends binnen het bedrijf. Er wordt duidelijk of er specifieke problemen spelen die zouden moeten worden aangepakt. En er worden waar nodig bijvoorbeeld aanbevelingen gedaan over de algemene arbeidsomstandigheden.