MDS

PMO

Als werkgever wil je graag zorgdragen voor gezonde, vitale en veilige werkomgeving in optimale werkomstandigheden.

Uw werknemers zijn natuurlijk op de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor een gezonde leefstijl. Toch kunt u hen hier als werkgever ook in stimuleren.

Een van de mogelijkheden om meer inzicht te krijgen in de vitaliteit en de mate van werkgeluk binnen uw organisatie is door een PMO. Een periodieke persoonlijke gezondheid check.

Uw werknemers zijn natuurlijk op de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor een gezonde leefstijl. Toch kunt u hen hier als werkgever wel in stimuleren. Dit kan voor u interessant zijn omdat u als werkgever zelf ook profiteert van gezonde en vitale medewerkers. Immers: als uw medewerkers gezond zijn en tevreden, draagt dat voor een belangrijk deel bij aan het succes van uw bedrijf.

U kunt medewerkers op verschillende manieren stimuleren om gezond te leven. Een van de mogelijkheden is ze periodiek een persoonlijke gezondheidscheck aan te bieden: een zogezegd preventief medisch onderzoek (PMO). Hiervoor geldt voor de werkgever overigens ook een wettelijke verplichting.

Binnen MDS bestaat een PMO uit drie delen. Er kan een online vragenlijst worden ingevuld door de medewerker en daarnaast vindt een medisch onderzoek plaats. Als dat is afgerond, wordt er een persoonlijk adviesrapport opgesteld en vindt er een adviesgesprek plaats dat is gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek. Bij een verhoogd gezondheidsrisico zal extra tijd worden uitgetrokken voor dit gesprek.

Een PMO helpt de werknemer inzicht te krijgen in zijn eigen psychische en fysieke gezondheid. Het brengt zijn of haar individuele gezondheidsrisico’s in kaart.

Niet alleen die met het werk te maken hebben maar ook de risico’s bijvoorbeeld die ontstaan door de leefstijl die privé wordt gehanteerd. Vanwege de wet op de privacy mogen de individuele resultaten van medewerkers niet gedeeld worden met de werkgever. Maar als er minstens 15 deelnemers zijn aan het PMO is er voor de werkgever wel de mogelijkheid van een groepsrapportage. In deze rapportage wordt ingegaan op mogelijk bepaalde trends binnen het bedrijf. Er wordt duidelijk of er specifieke problemen spelen die zouden moeten worden aangepakt. En er worden waar nodig bijvoorbeeld aanbevelingen gedaan over de algemene arbeidsomstandigheden.