Wat doen wij nog meer?

  • Trainingen op maat
  • Mediation
  • Werkplekonderzoek
  • Huisbezoeken
  • Verzuimbegeleiding
  • Wet verbetering
  • Poortwachter
  • Arbeidsdeskundig onderzoek
  • Spoor 1-2-3 trajecten
  • PAGO

Neem contact op met MDS voor verdere informatie.