Het preventief spreekuur kan zorgen voor een (duurzame) inzetbaarheid.

Als werkgever moet je er volgens de Arbowet voor zorgen dat jouw medewerker de bedrijfsarts mag bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk. Dit kan ook als een medewerker nog niet verzuimd of zelfs (nog) geen klachten heeft. De medewerker kan dan een afspraak maken voor het preventief spreekuur. Dit mag zelfs ook buiten medeweten van de werkgever die (als de medewerker dat wil) hiervan niet op de hoogte hoeft te worden gebracht.

Het preventief spreekuur kan zorgen voor een (duurzame) inzetbaarheid. Deze vrije laagdrempelige toegang tot de bedrijfsarts draagt natuurlijk bij aan het voorkomen van uitval. Waar dat nodig is, stelt de bedrijfsarts vervolgacties voor. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een werkplekonderzoek. Daarom is het belangrijk dat u de werknemers op de hoogte brengt van deze mogelijkheid.