U werknemer is ziek.
Wat moet ik doen?

Dag 1: Ziekmelding 
Werknemers moeten ziektegevallen melden bij jou als werkgever, volgens een protocol dat je zelf hebt opgesteld. De verzuimmelding moet uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag ook worden gemeld bij MDS. 

Week 4-6: Probleemanalyse 
MDS stelt een probleemanalyse (pa) op aan de hand van het spreekuur. De analyse schat de kansen op werkhervatting in, maar geeft ook aan welke knelpunten er zijn en wat hiervoor de oplossingen kunnen zijn. Deze probleemanalyse vormt de basis voor het plan van aanpak.  

Week 6-8: Plan van aanpak 
De wet is weer strikt. Binnen acht weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse stel jij als werkgever samen met de medewerker een plan van aanpak (pva) op. In dit plan worden afspraken vastgelegd over het doel van de re-integratie en met welke middelen dit doel het beste kan worden bereikt. MDS kan hierin ondersteunen.

Week 42: verzuimmelding bij het UWV 
In de 42e week moet je als werkgever de medewerker officieel ziekmelden bij het UWV.

Week 50: Eerstejaarsevaluatie 

Als jouw medewerker bijna een jaar ziek is, start er een volgend traject. Je stelt nu samen een eerstejaarsevaluatie op. Het doel van het UWV is daarbij duidelijk: een medewerker die langdurig ziek is, moet zo snel mogelijk aan passend werk worden geholpen. Dit kan binnen jouw bedrijf of bij een nieuwe werkgever. 

De Wet verbetering Poortwachter stelt dat we eerst moeten onderzoeken of de medewerker binnen jouw bedrijf in zijn oude functie kan terugkeren. Is dat niet mogelijk, dan kijken we samen naar een andere functie binnen het eigen bedrijf. Dit wordt ook wel het 1e spoor genoemd. Lukt het niet om jouw medewerker binnen jouw bedrijf aanpassende arbeid te helpen, dan moet de werkgever samen met de medewerker op zoek naar passende arbeid bij een andere medewerker. Dat noemen we het 2e spoor.

Week 87: Re-integratieverslag 
In week 87 ontvangt jouw medewerker de formulieren voor de WIA aanvraag bij het UWV. De bedrijfsarts van MDS omschrijft de (medische) bevindingen over de verzuimperiode – uiteraard binnen de kaders van de privacywetgeving – en geeft een actueel oordeel over de situatie. Je stelt samen met de medewerker het re-integratieverslag op.

Week 93: WIA-beoordeling 
UWV beoordeelt op basis van het re-integratieverslag of werkgever en medewerker er werkelijk alles aan hebben gedaan om de instroom in de WIA te voorkomen. Ook nodigen zij jouw medewerker uit voor een gesprek bij de verzekeringsarts van het UWV. Heb je als werkgever naar het oordeel van UWV niet genoeg meegewerkt aan de re-integratie? Dan krijg je een boete in de vorm van een loonsanctie. MDS staat met al haar expertise natuurlijk naast je, om dat te voorkomen.