De meeste werknemers gaan iedere dag met plezier naar het werk.

De meeste werknemers gaan iedere dag werkelijk met plezier naar het werk. Jouw werkgever denkt jou een veilige en aangename omgeving te bieden om je werk te doen. Maar soms is de werkelijkheid anders. Misschien ervaar je machtsmisbruik, word je gepest of buitengesloten of is er sprake van seksuele intimidatie. Dat alles is zonder meer ongewenst en speciaal daarvoor heeft jouw werkgever en vertrouwenspersoon ingehuurd. Een professional met wie je bijvoorbeeld ongewenst gedrag van collega’s kunt bespreken. MDS biedt een vertrouwenspersoon die luistert, je op een deskundige manier ondersteunt en helpt om die knelpunten samen op te lossen.

Bij deze vertrouwenspersoon kun je vertrouwelijke zaken kwijt zoals alle aspecten van je werk, je verhouding tot collega’s, je financiële situatie. Maar ook ongewenste omgangsvormen zoals pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. De vertrouwenspersoon is er voor iedere werknemer. De problematiek die je met de vertrouwenspersoon bespreekt, blijft tussen jullie. Je mag erop rekenen dat alles met grote discretie en respect voor vertrouwelijkheid en privacy behandeld wordt.

Werkwijze aanvragen vertrouwensgesprek:
Via e-mail kun je een gesprek aanvragen met onze vertrouwenspersoon. Het e-mailadres hiervoor is vertrouwenspersoon@mds-keuring.nl. Het vermelden van je naam, geboortedatum, telefoonnummer en werkgever is hierbij voldoende. Hierna plannen we een gesprek tussen jou en de vertrouwenspersoon in. Dit gesprek zal naar verwachting 2 uur duren. De vertrouwenspersoon van MDS zal je advies geven en eventueel, met toestemming van jou, contact opnemen met de werkgever en/of andere betrokkenen.