MDS

Vertrouwens-persoon Werknemer

De meeste werknemers gaan iedere dag met plezier naar het werk. De werkgever gaat ervan uit dat dit in een veilige omgeving plaats vindt, waarbij iedereen op een respectvolle en juiste manier met elkaar omgaat. Toch kan het zijn dat jij als werknemer dit niet zo ervaart.

Soms voelen werknemers zich niet prettig op hun werkplek door bijvoorbeeld ongewenst gedrag van collega’s. Het kan fijn zijn als er iemand luistert, je op een deskundige manier ondersteunt en helpt om die knelpunten samen op te lossen.

Bij de vertrouwenspersoon kunt u vertrouwelijke zaken kwijt zoals alle onderdelen van uw baan, collega’s, financiële situatie etc. De vertrouwenspersoon is er voor iedere werknemer. De problematiek die met de vertrouwenspersoon besproken wordt kan ook te maken hebben met ongewenste omgangsvormen zoals pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. Uiteraard wordt alles met discretie en respect voor vertrouwelijkheid en privacy behandeld.
 
Werkwijze aanvragen vertrouwensgesprek:
Via e-mail kun je een gesprek aanvragen met onze vertrouwenspersoon. Het e-mailadres hiervoor is vertrouwenspersoon@mds-keuring.nl. Het vermelden van uw naam,  geboortedatum , telefoonnummer en werkgever is hierbij voldoende. Hierna wordt er een gesprek ingepland tussen jou en de vertrouwenspersoon. Dit gesprek zal naar verwachting twee uur duren. 
 
Vanzelfsprekend kun je ervan uitgaan dat alles wat je in dit gesprek vertelt tussen jou en de vertrouwenspersoon blijft. Zij zal je advies geven en eventueel, na overleg met jou, contact opnemen met de werkgever en/of betrokkenen.