Medewerkers voelen zich soms niet prettig op hun werkplek

De meeste medewerkers gaan iedere dag met plezier naar het werk. Voor jou als werkgever is het van belang dat dit in een veilige omgeving plaatsvindt, waarbij iedereen op een respectvolle en juiste manier met elkaar omgaat. Wellicht denk je dat je dit binnen jouw bedrijf adequaat geregeld hebt, maar toch kan het zijn dat een van je medewerkers dit niet zo ervaart. 

Medewerkers voelen zich soms niet prettig op hun werkplek. Het kan bijvoorbeeld komen door het ongewenst gedrag van collega’s. Dan kan het fijn zijn als er iemand luistert, je op een deskundige manier ondersteunt en helpt om die knelpunten samen op te lossen. MDS verzorgt die vertrouwenspersoon. Iemand los van het bedrijf die integer en openhartig is en met deskundigheid mensen werkelijk kan helpen.
 
Bij de vertrouwenspersoon kan een medewerker vertrouwelijke zaken kwijt. Denk aan alle onderdelen van je baan, je collega’s, maar bijvoorbeeld ook je financiële situatie. De problematiek die met de vertrouwenspersoon besproken wordt kan ook te maken hebben met ongewenste omgangsvormen zoals pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. De MDS-vertrouwenspersoon is er voor iedere medewerker en behandelt de medewerker uiteraard met discretie en respect voor vertrouwelijkheid en privacy. MDS kan de functie van vertrouwenspersoon adequaat voor je invullen.

Werkwijze aanvragen vertrouwensgesprek 
We willen de drempel laag houden. Daarom kunnen jouw medewerkers via e-mail een gesprek aanvragen met onze vertrouwenspersoon. Een e-mail met naam, geboortedatum, telefoonnummer en werkgever naar vertrouwenspersoon@mds-keuring.nl is voldoende. Hierna wordt er een gesprek ingepland tussen de medewerker en de vertrouwenspersoon. Daar nemen we de tijd voor. Een gesprek zal naar verwachting 2 uur duren. 
 
Vanzelfsprekend mag iedereen ervan uitgaan dat alles wat in dit gesprek verteld is tussen de medewerker en de vertrouwenspersoon vertrouwelijk blijft. De vertrouwenspersoon zal wel een advies geven en eventueel, na overleg met de medewerker, contact opnemen met de werkgever en/of andere betrokkenen.