Preventief spreekuur werknemer

Als werknemer heeft u het recht een bedrijfsarts te raadplegen en zonder dat je ziek bent kun je vragen stellen over veiligheid, gezondheid en welzijn in relatie tot het werk.

Als werknemer heb je het recht om bij gezondheidsklachten, die met het werk en/of privé te maken hebben, een bedrijfsarts te raadplegen tijdens een preventief spreekuur. Je kunt zonder dat je ziek bent vragen stellen over veiligheid, gezondheid en welzijn in relatie tot het werk. Zo nodig stelt de bedrijfsarts vervolgacties voor zoals bijvoorbeeld een werkplekonderzoek.

Het preventief spreekuur kan zorgen voor een duurzame inzetbaarheid. Deze vrije laagdrempelige toegang tot de bedrijfsarts draagt bij aan het voorkomen van uitval. In de vernieuwde Arbowet is vastgelegd dat werknemers zelf altijd een afspraak mogen maken met de bedrijfsarts. De werkgever hoeft hiervan niet op de hoogte te worden gebracht.