Preventief spreekuur werknemer

Als werknemer heeft u het recht om bij gezondheidsklachten die met het werk te maken hebben een bedrijfsarts te raadplegen.

Hiervoor hoeft u niet in het verzuim te zitten. In de vernieuwde Arbowet is vastgelegd dat werknemers altijd een afspraak mogen maken met de bedrijfsarts voor vragen over hun eigen gezondheid in verband met het verrichten van hun werkzaamheden. Dit mag buiten medeweten van de werkgever.  

Er kan een preventief spreekuur worden ingepland waarbij u uw zorgen bespreekbaar kunt maken. U kunt bijvoorbeeld denken aan veiligheid op het werk, uw werkomstandigheden of andere vragen die betrekking hebben op uw gezondheid en welzijn in relatie tot het werk. De bedrijfsarts kan samen met u de situatie bespreken en waar nodig vervolgacties inzetten. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld denken aan een werkplekonderzoek.  

Het preventief spreekuur kan bijdragen in het voorkomen van verzuim en draagt bij aan het behouden van duurzame inzetbaarheid.