Arbeidsomstandigheden spreekuur Werknemer

U kunt zonder dat u ziek bent vragen stellen over veiligheid, gezondheid en welzijn in relatie tot het werk.

Als werknemer heeft u het recht om bij gezondheidsklachten die met het werk te maken hebben, een bedrijfsarts te raadplegen tijdens een arbeidsomstandigheden spreekuur. U kunt zonder dat u ziek bent vragen stellen over veiligheid, gezondheid en welzijn in relatie tot het werk. Zo nodig stelt de bedrijfsarts vervolgacties voor zoals bijvoorbeeld een werkplekonderzoek.

Het arbeidsomstandigheden spreekuur kan zorgen voor een (duurzame) inzetbaarheid. Deze vrije laagdrempelige toegang tot de bedrijfsarts draagt bij aan het voorkomen van uitval. In de vernieuwde Arbowet is vastgelegd dat werknemers zelf altijd een afspraak mogen maken met de bedrijfsarts. Dit mag ook buiten medeweten van de werkgever die (als de werknemer dat wil) hiervan niet op de hoogte hoeft te worden gebracht.