Arbeidsomstandighedenspreekuur Werkgever

Het arbeidsomstandigheden spreekuur kan zorgen voor een (duurzame) inzetbaarheid.

Als werkgever moet u er volgens de Arbowet voor zorgen dat uw medewerker de bedrijfsarts mag bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk. Dit kan ook als een medewerker nog niet verzuimd of (nog) geen klachten heeft. De werknemer kan dan een afspraak maken voor het arbeidsomstandighedenspreekuur. Dit mag ook buiten medeweten van de werkgever die (als de werknemer dat wil) hiervan niet op de hoogte hoeft te worden gebracht.

Het arbeidsomstandigheden spreekuur kan zorgen voor een (duurzame) inzetbaarheid. Deze vrije laagdrempelige toegang tot de bedrijfsarts draagt bij aan het voorkomen van uitval.

Zo nodig stelt de bedrijfsarts vervolgacties voor zoals bijvoorbeeld een werkplekonderzoek. Daarom is het belangrijk dat u de werknemers op de hoogte brengt van deze mogelijkheid.