MDS

Bodem-sanerings-keuringen

De bodemsaneringskeuring is het arbeidsgezondheidskundig onderzoek voor werknemers die werkzaamheden verrichten in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond-)water, onder andere in het kader van bodemsanering. 

De bodemsaneringskeuring bestaat uit een medisch onderzoek. De inhoud hiervan is afhankelijk van de functie van de medewerker en zijn persoonlijke beschermingsmiddelen. MDS houdt zich hierbij aan de voorschriften uit de CROW-400: 

Bodemsanering type A

Geen gebruik van adembescherming.

Bodemsanering type B

Gebruik van buitenluchtafhankelijke adembescherming, zoals een volgelaatsmasker.

Bodemsanering type C

Gebruik van buitenluchtonafhankelijke adembescherming, zoals ademlucht.