Verontreinigde grond en verontreinigd (grond-)water

Wie aan bodemsanering werkt heeft per definitie te maken met vervuilde grond en daarmee met gevaarlijke stoffen. Voor elke werknemer die dat doet is er de bodemsaneringskeuring. Dit is een arbeidsgezondheidskundig onderzoek speciaal voor werknemers die werkzaamheden verrichten in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water. MDS houdt zich hierbij aan de voorschriften uit de CROW-400.

Maak een afspraak bij MDS voor de keuring.
Neem bij die gelegenheid het volgende mee:
• Uw legitimatiebewijs
• Eventuele aanvullende medische informatie van uw specialist met betrekking tot je medische voorgeschiedenis. (Bijv. een brief van uw cardioloog of longarts)
• Een potje urine (Dit hoeft geen ochtendurine te zijn)
• Een actueel overzicht van je medicatie
• Draag je een bril neem deze dan mee.
Gebruik je contactlenzen? Neem dan de informatie over de sterkte van je contactlenzen mee.

Bodemsanering type A

Geen gebruik van ademhalingsbescherming.

Bodemsanering type B

Gebruik van buitenluchtafhankelijke ademhalingsbescherming.

Bodemsanering type C

Gebruik van buitenluchtonafhankelijke ademhalingsbescherming.