Voorkom loonsancties

Een werkgever is verantwoordelijk voor ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Een werknemer is verplicht hier gehoor aan te geven om op een juiste manier terug te kunnen keren naar zijn werk. Na twee jaar volgen er loonsancties voor de werkgever als hij of zijn medewerker de wet verbetering poortwachter niet opvolgt.

Voorkom loonsancties door tijdig zorg te dragen voor re-integratie
Voorkom loonsancties! MDS bewaakt in geval van ziekte een strak tijdspad en onderneemt actie vanaf het eerste moment van verzuim. Duurt het verzuim langer dan zes weken, dan stelt onze bedrijfsarts een probleemanalyse op waarin de aard van de beperkingen, de mogelijkheden en de doelstelling beschreven worden.

Als er geen volledig en kundig re-integratiedossier is opgesteld en er volgt een Wia-aanvraag, kan dit financiële gevolgen hebben voor de werkgever. Om dit te voorkomen biedt MDS de juiste ondersteuning op maat.

Houdt u aan de regels en voorkom loonsancties
Het doel is vrijwel altijd de terugkeer van de medewerker in zijn eigen functie dan wel het uitvoeren van aangepast werk of het bekleden van een andere functie. De werkgever en medewerker zijn verplicht allebei een re-integratiedossier bij te houden waarin alle gegevens en resultaten worden genoteerd. Ons advies: houdt u aan de regels en voorkom loonsancties.

Wacht niet te lang bij verzuim. Schakel ons tijdig in!