MDS

Vertrouwens-persoon

Vertrouwenspersoon

De meeste werknemers gaan iedere dag met plezier naar het werk. Voor u als werkgever is het van belang dat dit in een veilige omgeving plaatsvindt, waarbij iedereen op een respectvolle en juiste manier met elkaar omgaat. Toch kan het zijn dat een van uw medewerkers dit niet zo ervaart. 

Soms voelen werknemers zich niet prettig op hun werkplek door bijvoorbeeld ongewenst gedrag van collega’s. Het kan fijn zijn als er iemand luistert, je op een deskundige manier ondersteunt en helpt om die knelpunten samen op te lossen.  

Bij de vertrouwenspersoon kan een werknemer vertrouwelijke zaken kwijt, zoals alle onderdelen van uw baan, collega’s, financiële situatie etc. De vertrouwenspersoon is er voor iedere werknemer.  De problematiek die met de vertrouwenspersoon besproken wordt kan ook te maken hebben met ongewenste omgangsvormen zoals pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. Uiteraard wordt alles met discretie en respect voor vertrouwelijkheid en privacy behandeld. Ook MDS heeft een vertrouwenspersoon waar uw werknemer een afspraak kan maken.

Neem contact op met MDS voor verdere informatie.