Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

MDS streeft ernaar dat iedereen tot aan de pensioengerechtigde leeftijd vitaal, gezond en met plezier aan het werk is. Om dit te kunnen realiseren wordt er een uitgebreidt onderzoek uitgevoerd met advies ter bevordering van gezondheid, welzijn en inzetbaarheid van uw medewerkers.

Een werkgever is volgens de arbowet verplicht om zijn personeel een PMO of PAGO aan te bieden. Een medewerker bepaalt zelf of hij gebruik wil maken van het aanbod.

De medewerker krijgt inzicht in zijn gezondheid en vitaliteit.
Indien nodig kan advies gegeven worden om deze te optimaliseren en ziekte te voorkomen. Dit is van positief belang voor werkgever en werknemer.

Een PMO is essentieel voor een gezond bedrijf met gezonde medewerkers.

Wilt u hoge kosten op ziekteverzuim voorkomen?
Laat MDS een PMO uitvoeren. Bel direct T 0493 690 094.