Begeleiding bij re-integratie

Medical Direct Services (MDS) begeleidt en adviseert werkgevers en werknemers binnen het MKB bij ziekteverzuim en preventie. We helpen zieke medewerkers zo snel mogelijk te re-integreren zodat het verzuim zo laag mogelijk blijft. MDS verleent arbodiensten op maat gemaakt, korte lijnen en met een intensieve samenwerking voor een optimale re-integratie.

Medische keuringen - onafhankelijk advies
MDS verzorgt keuringen en preventief medisch onderzoek voor een gezond bedrijf. En treedt tevens op als onafhankelijke adviseur, die bij problemen op de werkvloer mee zoekt naar een oplossing. MDS begeleidt zowel werkgevers als werknemers naar een prettige arbeidssituatie, waarin beide partijen tevreden zijn.

MDS zorgt dat het klopt binnen uw organisatie.
Wilt u advies? Bel T 0493 690 094

Direct contact - snel en flexibel
Mensen verkiezen MDS boven een reguliere arbodienst vanwege het laagdrempelige karakter van ons bureau, onze hoge mate van betrokkenheid, de korte lijnen en onze snelle, flexibele service. Om zo goed mogelijk te kunnen adviseren en begeleiden, werken we samen met huisartsen, fysiotherapeuten en andere behandelaars.