Voorkom een arbeidsconflict

Een week bestaat uit 7 dagen en veelal zijn we 5 daarvan aan het werk. We kunnen  wel stellen dat werk een belangrijk onderdeel van ons leven is. Het vormt een hoge belasting en we zijn er financieel afhankelijk van. Het is daarom belangrijk dat werkgevers en werknemers prettig met elkaar kunnen werken. Een arbeidsconflict kan tot grote gevolgen leiden.

Beter voorkomen dan genezen
Merkt u onvrede of ervaart u onrust op de werkvloer, dan bestaat de kans dat dit uitloopt op een arbeidsconflict. Probeer dit te voorkomen door vroegtijdig aan de bel te trekken. MDS probeert werkgevers en medewerkers nieuwe inzichten te geven die de arbeidsverhouding optimaliseren en streeft ernaar om daarbij voor beide partijen een win-win situatie te creëren.

Ziekmelding naar aanleiding van een arbeidsconflict
Het komt soms voor dat een medewerker zich ziek meldt naar aanleiding van een arbeidsconflict. Het is van belang dat snel in beeld wordt gebracht of er sprake is van ziekte of van klachten naar aanleiding van een arbeidsconflict. Als er geen sprake is van ziekte, hoort een werknemer niet in het ziekteverzuim thuis, en zullen we samen naar een passende oplossing zoeken. MDS geeft als onafhankelijke speler beide partijen advies.

Ervaart u spanning op de werkvloer?
Wacht niet te lang en schakel ons tijdig in!