Aanpassing 'Arbeidsomstandighedenwet 2017'

Met deze vernieuwde wet komt er meer aandacht voor preventie. Ook versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, de rol van de preventiemedewerker én het verbetert de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts. Daarbij komt er meer aandacht voor beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten.

Open spreekuur
Vrije toegang werkvloer
Second opinion

Grotere medewerkersbetrokkenheid

Duidelijkere rol preventiemedewerker

Basiscontract arbodienstverlening

Wilt u een uitgebreide toelichting hierop, dan komen we graag bij u langs.